PBAPP Board Members

LIM-GUAN-ENG

Y.A.B. TUAN LIM GUAN ENG
Non-Executive Chairman
Penang Chief Minister

HAJI-MOD-RASHID

Y.B. DATO’ HAJI MOHD RASHID BIN HASNON
Non-Executive Deputy Chairman
Penang Deputy Chief Minister (I)

RAMASAMY

Y.B. PROF. DR. P. RAMASAMY A/L PALANISAMY
Non-Executive Director
Penang Deputy Chief Minister (II)

FARIZAN

Y.B. DATO’ SERI HAJI FARIZAN BIN DARUS
Non-Executive Director
Penang State Secretary

YB PUAN SARUL BAHIYAH-PBAPP

Y.B. DATO’ SARUL BAHIYAH BINTI HAJI ABU
Non-Executive Director
Penang State Financial Officer

LIM-HOCK-SENG

Y.B. TUAN LIM HOCK SENG
Non-Executive Director
Penang State EXCO for Public Works,
Utilities and Transport

NG-WEI-AIK

Y.B. TUAN NG WEI AIK
Non-Executive Director
Penang Member of Parliament – Tanjung

SIN-TZE-TZIN

Y.B. TUAN SIM TZE TZIN
Non-Executive Director
Penang Member of Parliament – Bayan Baru