YAB TUAN CHOW KON YEOW
Non-Executive Chairman

YB DATO’ Ir. HAJI AHMAD ZAKI YUDDIN BIN ABD. RAHMAN
Non-Executive Deputy Chairman

YB PROF. DR. P. RAMASAMY A/L PALANISAMY
Non-Executive Director

YB TUAN ZAIRIL KHIR JOHARI
Non-Executive Director

YBHG. DATO’ SERI SR. KUVENARAJU A/L PACHAPPEN
Non-Executive Director

YB TUAN GOOI HSIAO-LEUNG
Non-Executive Director

YB TUAN H’NG MOOI LYE
Non-Executive Director

YB TUAN AZRUL MAHATHIR BIN AZIZ
Non-Executive Director

ENCIK FAKHRUZ-ZAMAN BIN AHMAD
Non-Executive Director